Skrota bilen Uddevalla

Skrota bilen Uddevalla

Ersättning & hämtning av skrotbil

Skrota bilen i Uddevalla genom Bilbärgning Gbg AB med ersättning och kostnadsfri hämtning. Betalningen är 1 500 kr. Priset gäller på bilar som har original katalysator. Skrotbilarna transporteras till Uffes bilskrot för miljövänlig bilskrotning.

Ring 031-94 37 60 för mer information eller klicka på knappen.

Bedömningar när man skrota bilen i Uddevalla

Ämnet, skrota bilen eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar. Det beror naturligtvis på att den gamla bilen, som gränsar till att vara uttjänt spelar en stor negativ roll i vår miljö. I mångdubbel bemärkelse till och med. Miljöproblem i samband med uttjänta bilar har det pratats mycket om utan försök till handlingar utan att tillräcklig bättring gjorts inom området.

  1. Gamla bilar verkar ofta bli avställda under en längre tidsperiod. Skrotbilar påverkar miljön negativt om de inte omhändertas på rätt. Detta har beskrivits och varnats för i åratal inte minst från myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket.
  2. Den omoderna bilens motor, som utgör den största luftmiljöpåverkande faktorn, har en betydligt lägre utnyttjandegrad än en nyare. Därför har den ett mycket högre utsläpp av bland annat koldioxid. Detta gasutsläpp räknas i gram per kilometer och är enligt krav ställda mot svenska producenter till max utsläpp av 130 gram per kilometer.

Stimulera med skrotpremie när man skrota bilen i Uddevalla

Med stor säkerhet kommer hårdare krav och regler för preciserad säkerhet att ges ut från en rad olika myndigheter. Kraven blir utformade så att överträdare kommer att lagföras på något effektivt sätt. Det har gjorts mycket de senaste decennierna för att förbättra luftmiljön, som orsakas av biltrafiken, samt stimulera bildemontering i Uddevalla för uttjänta fordon. Ersättning för att skrota bilen är förmodligen den mest verkningsfulla metoden.

Effekten av utsläppskravet, av max 130 gram per kilometer, som skall gälla från och med 2015. Har blivit att producenterna lyckats nå ett genomsnittligt värde av 127 grams utsläpp  av koldioxid per kilometer under år 2014.  Allt tyder på att kravet uppfylles och att ett allt bättre resultat kommer att nås med kontinuerliga och tekniska insatser. För att stimulera flera människor att skrota bilen infördes under en tid skrotningspremier från bilskrot Uddevalla. Detta gav omedelbart ett bra resultat men stoppades snart, troligtvis beroende på en alltmer galopperande kostnad för staten.

Kostnader på skrotbilar skrämmer bilägare i Uddevalla

Men just kostnaden kommer att bli den avgörande faktorn om och när ägaren till skrotbilen beslutar sig att skrota bilen i Uddevalla. Kostnader, som förr drabbade staten, blir bilägarnas i framtiden. Dessa kan dock vid följande av regler och förordningar räkna med fortsatt gratis bilskrotning. 

Fordonsskatt är en kostnad som alltmer påverkar ett beslut om nybilsköp med skrotning som följd av den gamla bilen. I och med att graden gram utsläpp koldioxid per kilometer lägges till grund för bilskatten, blir besparingen av skatten betydande. Det på producenterna ställda kravet att återvinning och återanvändningen av en skrotbil minst skall vara 95 % av vikten från år 2015 betyder att besparingar som göres här på något sätt även kommer bilskrotning till godo. Förutom fri bärgning kan troligtvis en viss ersättning utgå vid skrotning av bilen.  Även inom detta område visar producenterna ett positivt resultat. Krav att återanvända minst 85 % fram till 2015 uppfylldes med stor marginal. Och här pågår effektiva insatser allt från biltillverkning av nybilar till fragmentering av skrotbilar.