Återvinn din bil i Kungälv, skrota den inte

Har du bytt upp dig till en hybrid – eller ännu bättre, köpt en elcykel – och inga planer på att skaffa ny bil på 10 år. Frågan är nu vad du ska göra med din gamla?

334 000 nyregistrerade bilar i Sverige år 2021 och 187 000 skrotade. År 2020 vad det 321 000 nyregistrerade och 190 000 skrotade bilar. Med detta kan man dra vissa slutsatser. Det första är att vår fordonsflotta växer så det knakar. Tyvärr stämmer inte detta riktigt. De skrotade är endast de som har passerat en auktoriserad bilskrot och avregistrerats hos Transportstyrelsen. Många andra skrotbilar har hamnat på svartskrotar och en del exporterats till framförallt Afrika. Det är bara registreringsbevisen som existerar på bilregistret. Skillnaden mellan nyregistrerade och skrotade bilar borde varit betydligt mindre. En kvalificerad uppskattning är att cirka 50 000 skrotbilar aldrig tas omhand av en bilskrot i Kungälv med cirkulär ekonomi.

Miljöfarliga ämnen från bilskrot i Kungälv omhändertas

Det stora problemet med bilar som skrotas på annat sätt än på en auktoriserad bilskrot i Göteborg är kontrollen och var alla miljöfarliga ämnen hamnar. Man ska veta att allt på en skrotbil går det inte att tjäna pengar på. Utslitna däck och alla vätskor som t ex. Oljor, glykol, spolarvätska, batterisyra måste man anlita behöriga företag för korrekt destruktion och den är inte gratis. En svartskrot plockar bara bort värdefulla delar på skrotbilen innan den överges. Eftersom det inte finns någon ekonomisk vinning på miljöfarliga vätskor lämnas även detta till sitt öde. Skrota bilen i Kungälv hos en auktoriserad bilskrot som vet hur man återvinner uttjänta bilar.

Låg ersättning på bilskrot för gamla Hyundai ökar dumpningar i Kungälv

Skrotning av fordon i Kungälv miljövänligt med återvinning

Skrotbilar i Kungälv går olika öden till mötes innan bilskrot